AHA - rökning (återfallsprevention)

Att sluta röka är inte så svårt. Det svåra är att inte börja igen. För att undvika återfall krävs ofta hög medvetenhet om hur lätt man fångas av impulsen att röka – trots goda föresatser att avstå.

Hur uppstår röksuget?

I AHA-programmet kartlägger vi risksituationer och reaktionsmönster som ger upphov till det vi i vardagligt tal kallar för ”röksug”. Deltagarna får lära sig en meditationsteknik som visat sig vara verksam vid flera olika typer av livsproblem, till exempel stress, ångest, depression och olika slags beroenden.

Medvetenhet  och acceptans

Meditationstekniken kallas ofta för mindfulness, men vi har valt att kalla den för Medveten Närvaro. Den går ut på att utveckla medvetenhet och närvaro i nuet. Ofta kämpar vi, mer eller mindre omedvetet, med oönskade känslor och tankar utan att kunna styra eller förändra dem. Nyckeln till Medveten Närvaro är i stället medvetenhet och acceptans.

Genom ökad medvetenhet i nuet kan vi förhindra att styras av oönskade tankar och impulser. Vi kan till exempel tidigt upptäcka hur tankar på rökning dyker upp i en viss situation. Genom att inta en observerande och accepterande hållning i stället för att bjuda motstånd, får impulserna inte samma makt över oss. Vi får helt enkelt en frist och en möjlighet att välja en annan väg än att tända en cigarett.