Meningsfulla samtal leder
till hållbar utveckling

Idag talas mycket om nödvändigheten av hållbar  utveckling. För att nå dit måste vi värna om inte bara vår yttre miljö utan också vår inre.

Ekologi handlar alltså inte bara om sopor, vi behöver också skapa hållbara människor. Vägen dit går genom mänskliga möten och meningsfull dialog. Alla – individer, organisationer, företag – kan behöva hjälp för att komma ur krisen.

Vadstena Gestaltdialog erbjuder hjälp på vägen!

Vuxna barn på Val-bo utbildning
Från och med våren 2018 är Peter Blyme kursledare för Vuxna barn-veckor på Valbo behandlingscenter. Kursvecka våren 2024 är v.22, 27-31 maj.

Läs mer

Gestaltterapi-utbildning på Val-bo utbildning
Peter Blyme, Vadstena Gestaltdialog är från och med hösten 2018 huvudlärare för gestaltutbildningen Val-bo utbildnings regi.

Läs mer
Medberoende - vuxna barn på Korpberget
Peter är kursledare för medberoendeveckor (vuxna barn-veckor) på Korpberget behandlingscenter. Kursvecka under våren 2024 är v. 15, 8-11 april. 
Läs mer

Några viktiga samarbetspartners:

Terapeutonline http://terapeutonline.se
Valbo utbildning https://val-boutbildning.se
Korpbergets behandlingscenter 
https://www.korpberget.se

AHA-programmet!
AHA-programmet - alkoholprevention i bokform och på internet!

AHA-programmet finns både i bokform och som interbaserat självhjälpsprogram med videoföreläsningar, ljudfiler, texter och arbetsuppgifter.
Läs mer här!

Om Martinus kosmologi

© Martinus Institut 1981.  Reg.11

Här ovan ser du Martinus huvudsymbol - den eviga världsbilden. Den visar världsalltet i sin helhet.
Klicka på länken nedan för en förklaring av symbolen.
Martinus symbol nr 11

Lyssna till föredrag!
Här kan du se mina föredrag om den danske mystikern och författaren Martinus på YouTube.
En modern mystiker och hans världsbild - en introduktion till Martinus kosmologi.
Samvete, ideal och vår ofärdiga natur -
om utvecklingen från djur till riktig människa.