Presentation

Vadstena Gestaltdialog har funnits sedan 2001 och startades av mig, Peter Blyme.

I min verksamhet erbjuder jag utbildning, handledning, konsultuppdrag samt individual- och gruppterapi. Oftast arbetar jag på egen hand men samverkar också med ett nätverk av konsulter och behandlingsverksamheter beroende på uppdragets utformning. 

Förändring kräver flexibilitet

Jag har en utbildningsbakgrund som ger mig ett brett anslag i arbetet. Åren har lärt mig att framgångsrikt förändringsarbete kräver flexibilitet och helhetstänkande.
Därför kombinerar jag kognitiva, systemiska och psykodynamiska arbetsverktyg med existentiella frågeställningar som ställer mening och engagemang i centrum.

AHA-programmet

Sedan 2007 arbetar jag med AHA-programmet, ett program för återfallsprevention som jag har utvecklat. Programmet grundar sig på meditation och kognitiva övningar och har snabbt blivit framgångsrikt som alkohol- och drogprevention, rökavvänjning och stresshantering.

Läs mer om min bakgrund