AHA - stresshantering

Stress kan beskrivas som en naturlig fysisk respons på utmaningar. Ofta handlar det om att vi står inför förändringar som vi inte har kontroll över. Vi kan inte undvika att ibland reagera med stress. Det vi däremot kan förändra är vår inställning till och förhållningssätt till den skadliga stressen. 

Stanna upp

I AHA-programmet tränar vi att stanna upp och att inte dras med i de starka reaktionerna. Genom att skilja på den faktiska situationen och vår reaktion på den kan vi förhindra att hamna i en spiral med stegrad stress.  

Medveten Närvaro

Med hjälp av meditation är det möjligt att bli medveten om och förändra de beteende- och reaktionsmönster som bygger upp skadlig stress. Tekniken som används i samtliga AHA-program kallas ofta för mindfulness eller Medveten Närvaro.

 

Genom ökad medvetenhet i nuet kan vi förhindra att styras av oönskade tankar och impulser. Vi kan till exempel tidigt upptäcka hur stressrelaterade tankar dyker upp i en viss situation. Genom att inta en observerande och accepterande hållning till tankarna, i stället för att kämpa mot dem, får de inte samma makt över oss. Vi får helt enkelt en frist och en möjlighet att bygga upp nya strategier för att bemöta inre och yttre påfrestningar utan att reagera med onödig stress.

 

AHA programmet för stresshantering har utvecklats med MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) som förebild.  

Läs mer om MBSR här