AHA i arbetslivet

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till långtids-sjukskrivning i Sverige. Ofta är ohälsan stressrelaterad, ibland även med inslag av olika typer av beroendeproblem som till exempel rökning och alkoholberoende. Rökning och alkoholproblem ökar dessutom påtagligt risken för en hel rad kroppsliga sjukdomar. Konsekvenserna blir både svårhanterliga och kostsamma.
Förutom höga sjukskrivningstal orsakar den skadliga stressen också samarbetsproblem och onödiga konflikter. Arbetsklimatet blir mindre effektivt, kreativitet och arbetsglädje avtar.

Lönsam investering

AHA-programmet är en lönsam investering för företag eller organisationer som vill satsa på preventiva åtgärder. Programmet kan minska stress och erbjuder hjälp för medarbetare som behöver bryta ett rökberoende eller hantera ett begynnande alkoholproblem. Tillsammans utformar vi en form och ett innehåll som passar er verksamhet.


Vadstena Gestaltdialog erbjuder även särskilt utformade AHA-retreater.