AHA-programmets bakgrund
AHA-programmet är ett återfallspreventivt program för personer med alkoholproblem. Programmet grundar sig på tredje vågens KBT med Mindfulness och ACT (Acceptance and Commitment Therapy )och innehåller föreläsningar, dagliga meditationer, arbete med olika uppgifter och dagboksskrivande. Deltagarna får kartlägga sina risksituationer och återfallsprocesser. De får lära sig att i tid upptäcka och bemöta impulsen att dricka. Genom att observera och acceptera i stället för att kämpa emot får inte impulserna samma makt. Personen får helt enkelt en frist och möjlighet att välja en annan väg än att dricka alkohol.
Programmet används redan inom ett flertal verksamheter i Sverige.
Respons Alkoholrådgivning i Göteborg har utvärderat programmet med mycket goda resultat. Kriminalvårdens sakkunniga har studerat AHA-programmet och funnit det motsvara sin förlaga MBRP (Mindfulness Based Relaps Prevention), ett program som I USA är evidensprövat och godkänt som behandlingsmetod.
AHA-programmet - finns nu även som internetbaserat program.
Webbversionen är liksom boken upplagt som ett självhjälpsprogram med föreläsningsvideor, texter, arbetsuppgifter och ljudfiler med guidade meditationer. Programmet omfattar sex lektioner och sträcker sig över sex veckor. Utformningen är pedagogisk och med enkla instruktioner inför varje ny lektion.
Fördelar med AHA-internet!
  • Man kan få hjälp utan långa väntetider.
  • Man kan välja om man vill gå progtammet helt på egen hand eller med vägledning via mail.
  • Man kan tillgodogöra sig behandlingen på valfri plats och tidpunkt.
  • Kanske tvekar man att söka hjälp inom vården och socialtjänsten. Med internetbehandling kan den som vill behålla sin anonymitet.

Med det internetbaserade AHA-programmet kan man inom en behandlingsverksamhet erbjuda insatser på flera olika sätt;

  • Som självständig insats till de som vill och kan gå programmet på egen hand, utan behandlarstöd.
  • Med understödjande samtal någon gång i veckan, individuellt, alternativt i grupp.
  • Med möjlighet att ställa frågor och få vägledning via mail/telefon.
Läs mer och beställ programmet; www.ahaprogammet.se