Internetbaserat program för personer med alkoholproblem!

AHA – återfallsprevention
AHA-programmet är ett återfallspreventivt program vid alkoholproblem. Programmet grundar sig på de senaste metoderna inom KBT, Mindfulness och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Deltagarna får hjälp att kartlägga sina risksituationer och återfallsmönster. Med meditation lär de sig att i tid upptäcka och bemöta impulsen att dricka.

AHA-programmet används redan inom ett flertal verksamheter i Sverige. Göteborgs kommunala alkoholrådgivning Respons använder programmet sedan sju år tillbaka. På Respons används det huvudsakligen i grupp under ledning av behandlare. Utvärderingar har visat mycket goda resultat.
Kriminalvårdens sakkunniga har studerat programmet och funnit det motsvara sin förlaga MBRP (Mindfulness Based Relapse Prevention), ett program som i USA är evidensprövat och godkänt som behandlingsmetod.

AHA - nu även som internetbaserat självhjälpsprogram
Numera finns AHA-programmet även som internetbaserat program. Självhjälpsprogrammet innehåller videoföreläsningar, texter, dagliga meditationer på ljudfiler samt arbete med olika uppgifter och dagbokskrivande. Programmet pågår i sex veckor. Utformningen är pedagogisk, med enkla instruktioner.

Fördelar med internetbaserat AHA

  • Inga väntetider
  • Deltagarna kan välja tid och plats för behandlingen.
  • Anonymitet. Människor som tvekar inför att berätta om sina problem och söka hjälp inom vården och socialtjänsten kan förbli anonyma.

Internetbaserat AHA kan erbjudas på flera sätt:

  • Som självständig insats till dem som vill och klarar att gå      programmet på egen hand, utan behandlarstöd.
  • Med understödjande samtal någon gång i veckan, individuellt eller i grupp.
  • Med möjlighet att ställa frågor och få vägledning via mail.
Även som bok
AHA-programmet finns även tillgängligt i bokform. Boken följer samma upplägg som internetversionen och kan vara ett alternativ för de som inte kan eller vill gå programmet på nätet.
Peter Blyme
Vadstena Gestaltdialog
www.gestaltdialog.com
gestaltdialog@telia.com
mobil: 070-5231572