Alkohol- och drogterapeut

Utbildningen vänder främst sig till behandlare som ska arbeta terapeutiskt i 12-stegsbehandling. Men utbildningen passar alla inom en behandlingsverksamhet, såväl baspersonal som behandlare. För att insatser mot missbruk ska fungera effektivt är det viktigt att så många som möjligt inom en verksamhet har en grundläggande kunskap om missbrukets dynamik.


Utbildningen är en uppdragsutbildning. Beställ utbildningen till er verksamhet och få den skräddarsydd efter just era önskemål. Utbildningen omfattar 18 heldagar. Dagarna kan delas upp på hel/halvdagar eller 6 tredagars-workshop. Utbildningen kan förläggas i Vadstena, hos er eller på annan ort.

Långsamt kommer man längst
Utbildningens syften
 • att upptäcka och diagnostisera missbruk/beroende
 • att motivera en beroende att ta emot behandling
 • att matcha klienten till lämpliga behandlingsinsatser
 • att erhålla teoretisk och metodologisk färdighet för att arbeta professionellt med missbruk/beroende utifrån 12-stegsmodellen  
 • att känna till grunddragen i andra behandlingsskolor
 • att kunna bemöta och behandla anhöriga
 • att kunna agera preventivt mot återfall
Utbildningens teman
 • Människosyn och ideologi i behandlingsarbetet
 • Beroendet som "bio-psyko-social" och andlig sjukdom
 • Beroendets dynamik och dess påverkan på personligheten
 • Arbete med familjesystemet
 • Arbete med nätverk och motivation
 • Olika metoder och verktyg i 12-stegsbehandling
 • 12-stegprogrammet – likheter och skillnader med andra förändringsmodeller
 • Grupputveckling och kommunikationsträning
 • Behandlarrollen och medberoende
 • Grundläggande utvecklingspsykologi och missbruk
 • Roller, spel och de kommunikativa aspekterna av missbruket
 • Andlighet och meditation
 • Självhjälpsrörelsen – AA, NA m fl

Utbildningens form

Utbildningen är process- och upplevelsebaserad. Det innebär att egna upplevelser varvas med teori och praktik. På så vis omfattar utbildningen både en yrkesmässig och en personlighetsutvecklande del.

Utbildningsmaterial 

Samtliga deltagare erhåller ett kompendium som beskriver grunderna i 12-stegsmodellen samt en pärm med arbetsmaterial. Det ingår även ett antal obligatoriska titlar i kurslitteraturen som deltagarna själva bekostar. Dessa väljs ut av gruppen och kursledaren tillsammans.

Examination

Examinationen innehåller dels en skriftlig del med grundläggande frågeställningar från utbildningen, dels en muntlig del som äger rum vid sista utbildningstillfället. Under utbildningstiden skriver deltagarna en dagbok om sin personliga process.

Vill du veta mer? Vänd dig till Vadstena Gestaltdialog