Är du ett vuxet barn?

Att vara ett ”vuxet barn” innebär att man växt upp i en familj med beroendeproblem, psykisk störning eller kronisk sjukdom. Du som växer upp under sådana förhållanden har av nödvändighet utvecklat särskilda överlevnadsstrategier. I vuxenlivet leder dessa strategier till olika livsproblem: Relationssvårigheter, tillitsbrist och starka kontrollbehov.

Eller är du anhörig?

Som anhörig eller nära vän till personer med beroendeproblem, psykisk sjukdom eller kronisk sjukdom är du också drabbad. Alla som lever i nära kontakt med sådana livsproblem påverkas. Som anhörig utvecklar man lätt ett medberoende till problemet. Till slut förlorar man kontrollen över situationen och behöver hjälp utifrån för att komma vidare.

Möt ditt "inre barn"

Vadstena Gestaltdialog erbjuder sedan en tid kurser för anhöriga och vuxna barn. I en varm och stödjande atmosfär ges du möjlighet att möta och bearbeta dina problem.  Tillsammans med andra med liknande bakgrund får du spegling och stöd. Du möter ditt ”inre barn” i gestaltterapi, gör familjeskulptur, bildövningar, meditation och så kallade delningar.

Genom föreläsningar får du hjälp att teoretiskt förstå dynamiken i ditt problem. Där berättar vi bland annat om familjesystemets olika roller och om hur medberoende utvecklas och kan brytas.

Korpberget och Val-bo utbildning
Från och med våren 2018 ger jag vuxnabarn-veckor i samarbete med två verksamheter, Korpbergets behandlingscenter och Val-bo utbildning.
För anmälan och ytterligare information se Korpberget Vuxna barn. Kursveckor under våren 2023 v. 8 och v.19.
För anmälan och ytterligare information se Val-bo utbildning Vuxna barn.  Kursveckorunder våren  2023 är v. 6 och v.22