Mer om AHA och Medveten Närvaro

Här har jag samlat material som jag hoppas är till glädje för dig som vill läsa mer om AHA och liknande program samt Medveten Närvaro. 

AHA:

Artikel om AHA-programmet på Respons Alkoholrådgivning

Ur "Bilder från Göteborg - stöd till familjer och individer", Göteborg Stad, Social resursförvaltning

Meditera dig nykter
En artikel om AHA-programmet i tidningen Omtanke nr 2, 2014, sid 32-38
Återfallsprevention och alkohol:

Therapist training and Therapeutic Relationships

Marlatt, Bowen, Chawla, Witkiewitz, 2008

Artikel i Journal of Cognitive Psychoteraphy, Vol 19, 2005

Mindfulness-Based Releapse Prevention for Alcohol and Substance Use Disorders

Marlatt, m fl

Om MBRP  - mindfulness och återfallsprevention

Powerpoint-presentation av Marlatts 8 veckors-program 

Alan Marlatt om MBRP

Video från Psyc.tv

Återfallsprevention och rökning:

"A pilot study on mindfulness based stress reduction for smokers"

Amerikansk pilotstudie om mindfulness och rökning

 

Stress:

"Mindfulness-meditation – nygammal metod för att lindra stress"

Artikel i Läkartidningen nr 42, 2006 

Forskningssammanställning om MBSR

University of Massachusetts Medical School

Allmänt om Medveten Närvaro:

"Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression"

Artikel i Sokraten nr 4, 2003

 

"Mindfulness och psykoterapi"

Artikel i Sokraten nr 3, 2002

 

Om religiösa inslag i kognitiv terapi

Artikel i Sokraten nr 2, 2005