Instruktörsutbildning i AHA-programmet!
Utbildningens innehåll och form
Om AHA-programmet

AHA-programmet bygger på MBRP (Mindfulness Based Relapse Prevention) som är ett evidensbaserat program för att förebygga och förhindra återfall hos personer med alkoholproblem. Metoden är relativt ny i Sverige men används redan i ett flertal verksamheter runt om i landet.
Vadstena Gestaltdialog erbjuder nu en av de första instruktörs-
utbildningarna i Sverige.

Om utbildningen

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och träning att följa enskilda och grupper genom programmet.
Du får lära dig att presentera övningar, guida meditationer och pedagogiskt förmedla programmet.
Som AHA-instruktör får du även kompetens att tillämpa   mindfulnessmeditation för  andra livsproblem än alkohol, till exempel stress.
Utbildningen är process- och upplevelsebaserad och ger deltagarna en fördjupad förståelse av programmets metodik.

Programmets innehåll

AHA-programmet är ett strukturerat program som sträcker sig över 6 veckor. Det grundar sig på mindfulness och de senaste metoderna inom KBT och innehåller videoföreläsningar, texter, dagliga meditationer på ljudfiler samt arbete med olika uppgifter och dagbokskrivande. Deltagarna i programmet får kartlägga sina risksituationer och återfallsprocesser. De får lära sig att i tid upptäcka och bemöta impulsen att dricka. Genom att observera och acceptera i stället för att kämpa emot får impulserna inte samma makt. Personen får helt enkelt en frist och möjlighet att välja en annan väg. Programmet pågår i sex veckor. Utformningen är pedagogisk med enkla instruktioner.
AHA-Programmet finns både i bokform och internetbaserat.

Här kan du se hela första lektionen på nätet och få en överblick över hela programmet AHA-Programmet. Du kommer in i programmet med Användarnamn:gäst och Lösenord:aha

Instruktörsutbildningens innehåll

Workshop 1

 • Genomgång av AHA-programmets bakgrund
 • Aktuell forskning på mindfulnessbaserade program
 • Vad är missbruk/beroende? Olika synsätt
 • Grunderna i mindfulnessmeditation
 • Vi prövar programmets olika meditationer och övningar
 • Hur meditation kan användas i återfallsprevention
 • Genomgång av programmets samtliga lektioner
Mellan första och andra workshopen genomgår deltagarna programmet. Erfarenheterna dokumenteras i en dagbok.

Workshop 2

 • Vi delar erfarenheten av programmet med varandra
 • Vi går igenom var och ens personliga dagbok
 • Vi fördjupar vår erfarenhet av meditationen
 • Vi undersöker programmets inspirationskällor och bakomliggande teorier.
 • Vi talar om den ”andliga” aspekten av programmet
 • Deltagarna tränar på att presentera programmet, att introducera olika övningar och guidade meditationer.
 • Vad är motivation? Hur motiverar man till AHA-programmet?
 • Vilka målgrupper vänder sig programmet till?

Detta ingår i utbildningskostnaden

 • Fyra utbildningsdagar
 • AHA-programmet i bokform.
 • Fri inloggning till den nätbaserade versionen av AHA-programmet under utbildningstiden
 • En Power Point-presentation av AHA-programmet
 • Vägledning och handledning via mail under hela utbildningstiden.
 • Efter utbildningen finns det möjlighet att hos Vadstena Gestaltdialog beställa material till reducerat pris, samt erhålla rabatt på retreater, uppdateringskurser, etc.

Att beställa utbildningen

Utbildningen är en uppdragsutbildning. Beställ utbildningen till er verksamhet och få den skräddarsydd efter just era önskemål. Utbildningen omfattar 4 heldagar. Utbildningen kan förläggas i Vadstena, hos er eller på annan ort.

Utbildningsansvarig och ytterligare information:
Peter Blyme, Vadstena Gestaltdialog gestaltdialog@telia.com, mobil:070-5231572